Skip to main content

Telepsykologisk mottagning

Vad är telepsykologi? Telepsykologisk mottagning betyder att bedömning, rådgivning och psykologisk behandling med KBT sker via videolänk (s.k. telemedicin). Det…
klara
juli 2, 2024

Medverka i forskning om Claire

Care-by-Claire- vetenskaplig studie Behandlingsprogrammet Claire utvärderas kontinuerligt genom en forskningsstudie. Alla som erbjuds att genomföra Claire-programmet tillfrågas samtidigt om de…
klara
juli 2, 2024

Hur fungerar Claire i praktiken?

Claire är vad vi kallar ett hybridprogram där digitala steg varvas med personliga videosamtal. Programmet omfattar nio digitala steg och…
klara
juli 2, 2024

Mer om appen Claire

Appen Claire handlar om att göra effektiv hjälp för olika typer av ätstörningar tillgänglig för fler. Programmet finns tillgängligt för…
klara
juli 2, 2024

Hur söker man behandling?

Om du är förälder kan du börja med skolsköterskan eller din vårdcentral. Du kan också vända till en ätstörningsklinik eller…
klara
juni 19, 2024