Skip to main content

Mer om appen Claire

Category: Claire

Appen Claire handlar om att göra effektiv hjälp för olika typer av ätstörningar tillgänglig för fler. Programmet finns tillgängligt för den som behöver det ”24-7-365”, oavsett var i världen du befinner dig. Kort och gott – Claire finns alltid där du är.

Claire är baserat på rådande forskning och de erfarenheter som hämtats från 30 års arbete om ätstörningar. Med patienternas röster och erfarenheter i ryggen och i dialog med internationellt framstående forskare har vår egen forskning tillsammans med praktiska erfarenheter av arbete med patienter satts ihop till ett bärbart digitalt program som du kan ha i fickan. Programmet vilar på den senaste forskningen vad gäller digitala insatser för ätstörningar. Vi vet att ätstörningar sällan självläker och vi vill verka för att behandling ska göras tillgänglig för dem som behöver den.

Claire är ett program som sträcker sig över 10-12 veckor och bygger på att du som deltagare arbetar aktivt med programmets olika delar, varje dag. Det är tufft att bli frisk från en ätstörning, det kräver aktivt och målmedvetet arbete. Men det viktigaste är att påminna sig om att det går att bli frisk. Behandlingsprogrammet är utformat utifrån principer för kognitiv beteendeterapi, KBT, den psykologiska behandling som har störst stöd i forskningen när det gäller behandling för ätstörningar. Innehållet i programmet är baserat på program som testats digitalt för personer med avgränsad ätstörningsproblematik. KBT handlar om att förstå sina egna mönster av tankar, känslor och beteenden, hur de hänger ihop och hur de bidrar till att vidmakthålla en ätstörning. Genom att förstå sina egna mönster kan man också aktivt arbeta med att förändra dem för att närma sig ett liv som passar med sina mål och värderingar. Det brukar kallas att röra sig i värderad riktning. Det kan bidra till att skapa ett liv utan ätstörning och ett liv där man kan leva hälsosamt och hållbart. Det kan låta lite storslaget, men för många kan det handla om att ta tillbaka sitt liv, ett liv som blivit fånge under ätstörningen. Ätstörningar är många gånger ett heltidsjobb eftersom det med tiden upptar mer och mer av vårt livsutrymme.

Det här behandlingsprogrammet vänder sig till dig som aktivt vill arbeta för att förändra tankar känslor och beteenden i förhållande till mat, ätande, vikt, träning eller utseende – någon typ av ätstörning helt enkelt. För att det här programmet ska vara lämpligt för dig behöver problemen inte vara för stora och för svåra. Då behövs en högre nivå av vård där det finns tillgång till ett specialiserat team med läkare, psykolog, sjuksköterska och dietist. Vad det här betyder i praktiken är individuellt och något som vi tillsammans kan ta ställning till vid ett första samtal (se nedan ”Hur går Claire till?”). För att programmet ska vara hjälpsamt behöver du klara vardagen på egen hand, inte ha flera andra problemområden eller en annan pågående behandling inom specialistpsykiatri. Det här handlar inte om att stänga dörren för någon, utan om att redan på förhand vara tydlig med att det här programmet är kort, digitalt och håller en vårdnivå som ungefär kan jämföras med en vård- eller hälsocentral. Det är också därför det är viktigt att du är medicinskt stabil, eller har en kontinuerlig kontakt med läkare som bedömer att det är lämpligt för dig att genomföra det här programmet, och att du inte har för låg vikt. Vad för låg vikt betyder är också individuellt beroende på din medicinska status i övrigt och om du har en regelbunden och pågående kontakt med läkare under programmets gång. Programmet lämpar sig väl som ett komplement med t.ex. medicinsk behandling eller tillsyn via din vård- eller hälsocentral. De här riktlinjerna är för din säkerhet och för att vi ska vända oss till dem som programmet kan vara hjälpsamt för.