CLAIRE

Digitalt självhjälpsprogram för ätstörningar.

Vi öppnar nu möjligheten att ta del av vårt digitala vägledda självhjälpsprogram. Programmet vänder sig till dig som på ett eller annat sätt har ett problematiskt förhållningssätt till mat, ätande, utseende och träning. Målet med programmet är som med all annan behandling att bryta en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur på egen hand.

Den här behandlingsformen passar dig som vill ha hjälp direkt och tidigt i ett sjukdomsförlopp, som behöver integrera behandling i ett vardagsliv och som är trygg i att arbeta på distans.

Det digitala självhjälpsprogrammet vi tagit fram är baserat på forskning med lovande resultat.

CLAIRE – Väglett digitalt självhjälpsprogram för ätstörningar

För att göra behandling för ätstörningar tillgänglig för fler har jag, utifrån rådande forskning och mina egna erfarenheter, byggt upp ett kortare väglett digitalt behandlingsprogram, CLAIRE. Det här programmet sträcker sig över 10 veckor och bygger på att du som deltagare arbetar aktivt med programmets olika delar, varje dag. Det är tufft att bli frisk från en ätstörning, det kräver aktivt och målmedvetet arbete. Men det viktigaste är att påminna sig om att det går att bli frisk.

Behandlingsprogrammet är utformat utifrån principer för kognitiv beteendeterapi, KBT, den psykologiska behandling som har störst stöd i forskningen när det gäller behandling för ätstörningar. Innehållet i programmet är baserat på program som testats digitalt för personer med avgränsad ätstörningsproblematik. KBT handlar om att förstå sina egna mönster av tankar, känslor och beteenden, hur de hänger ihop och hur de bidrar till att vidmakthålla en ätstörning. Genom att förstå sina egna mönster kan man också aktivt arbeta med att förändra dem för att närma sig ett liv som passar med sina mål och värderingar. Det brukar kallas att röra sig i värderad riktning och att det bidrar till att skapa ett liv utan ätstörning och ett liv där man kan leva hälsosamt och hållbart. Det kan låta lite storslaget, men för många kan det handla om att ta tillbaka sitt liv, ett liv som blivit fånge under ätstörningen. Ätstörningar är många gånger ett heltidsjobb eftersom det med tiden upptar mer och mer av vårt livsutrymme.

Det här behandlingsprogrammet vänder sig till dig som aktivt vill arbeta för att förändra tankar känslor och beteenden i förhållande till en ätstörning. För att det här programmet ska vara lämpligt för dig behöver problemen inte vara för stora och för svåra. Då behövs en högre nivå av vård där det finns tillgång till ett specialiserat team med läkare, psykolog, sjuksköterska och dietist. För att du ska vara hjälpt av det här programmet behöver du klara vardagen på egen hand, inte ha flera andra problemområden eller en annan pågående behandling inom specialistpsykiatri. Det här handlar inte om att stänga dörren för någon, utan om att redan på förhand vara tydlig med att det här programmet är kort, digitalt och håller en vårdnivå som ungefär kan jämföras med en vård- eller hälsocentral. Det är också därför det är viktigt att du är medicinskt stabil, eller har en kontinuerlig kontakt med läkare som bedömer att det är lämpligt för dig att genomföra det här behandlingsprogrammet, och att du inte har för låg vikt, d.v.s. ett BMI > 17.5. De här riktlinjerna är för din säkerhet och för att vi ska vända oss till dem som programmet kan vara hjälpsamt för.

Behandlingsprogrammet följer sedvanliga regler och lagar för sjukvård, d.v.s. sekretess och journalföring. Det betyder att en journal har upprättats för dig inom ramen för min verksamhet där ditt arbete under programmets gång kommer att dokumenteras. En annan viktig del är att vi med hjälp av frågeformulär mäter olika dimensioner av ätstörningar och andra vanliga besvär som ofta förekommer tillsammans med en ätstörning. Det gör vi vid programmets början, d.v.s. det du redan gjort i samband med ditt digitala uppstartssamtal och sedan i slutet av programmet. Vi ställer sedan dina resultat i relation till hur du genomfört ditt arbete med beteendeförändring under programmet och kan på så sätt mäta effekten av behandlingen för dig.

Behandlingen är upplagd såsom forskningen visar är effektivt. Det betyder att det första steget handlar om att etablera en regelbunden måltidsordning där du äter alla måltider varje dag och där du äter tillräckligt. Vissa har problem med hetsätning och olika typer av kompenserande beteenden som kräkningar, laxering eller överdriven träning. För att komma till rätta med detta är det avgörande att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt. Jag vet att det finns många tankar om vikt och säkerligen en hel del oro. Det kommer vi att prata om och jobba med under programmets gång. Det andra steget handlar om att komma till ro med kroppen och hantera tankar och känslor kopplade till det missnöje som många har med sin kropp och sitt utseende. Till detta följer arbete med att hantera känslor och besvär med ångest och att öka förmågan till att ta hand om sig själv på ett vänligt och respektfullt sätt. I detta kommer också arbete med att förstå och förhålla oss till våra tankar. Ett arbete som är av stor betydelse för att komma till rätta med en ätstörning och för att skydda sig mot framtida bakslag. Slutligen handlar programmet om att bevara de förändringar som du tycker fyller en nyckelfunktion för dig när det handlar om att leva i din värderade riktning. Det betyder att konkret utforma en plan, som en karta eller vägledning, som ska hjälpa dig att leva fri från en ätstörning.

Välkommen att kontakta oss

Här kan du kontakta oss om du har frågor eller vill anmäla dig till programmet.