Om Dr. Klara Edlund

Klara Edlund (tidigare Halvarsson) är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, klinisk handledare i KBT och docent i psykologi vid Uppsala universitet.

Med början 1993 startade hennes forskningsarbete på området ätstörningar vid Uppsala universitet. Under sju års tid följdes över 1000 skolflickor i olika åldrar runt om i Uppland för att försöka identifiera risk- och skyddsfaktorer för utveckling av ätstörningar. Arbetet ledde fram till en doktorsavhandling år 2000. Arbetet med problem relaterade till mat, ätande, vikt, kropp, figur och träning har varit en central del av hennes arbete och engagemang ända sedan dess. Hon har arbetat med behandling, utveckling av behandlingsprogram och handledning av studenter och personal i mer än 20 år när det gäller dessa problem. I sin verksamhet möter hon personer med anorexi, bulimi och hetsätningsstörning. Hon träffar också personer med olika typer av störda ät- och träningsbeteenden utan någon specifik ätstörningsdiagnos. Under flera år arbetade hon specialiserat med personer med fetma och hon har lång erfarenhet av att jobba med bedömning och psykologisk behandling för personer som har eller planerar att genomgå s.k. viktoperation (tex. gatrsic sleeve eller gastric bypass).

Under de senaste 8 åren har hon specialiserat sig på ätstörningar inom elitidrotten. Hon arbetar också med problem relaterade till prestationer inom idrottsutövande, scenkonst och professionella framträdanden och prestationer. Exempel på problem kan vara performance blocks, prestationsångest, överträningsproblematik samt andra problem såsom ångest, nedstämdhet eller sömnproblem.

Parallellt med det kliniska arbetet bedriver hon forskning om ätstörningar och idrott, och psykisk ohälsa generellt. Hon har under åren haft, och har, verksamhet vid Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola och Uppsala universitet samt har studerat vid Uppsala universitet och University of Texas at Austin.

Sedan många år tillbaka arbetar hon med behandlingsarbete med KBT inklusive prestationshöjande insatser, KBT-handledning för universitetsstudenter och personal inom specialistpsykiatri och kommun samt forskningsarbete och utbildning för såväl personal som ledare, tränare och andra personer kopplade till idrotten eller andra prestationsmiljöer. Utöver detta har hon varit författare och redaktör för fyra läroböcker på området övervikt och fetma samt utbildningsmaterial riktat till idrotten. Utöver det pågår kontinuerligt arbete med vetenskapliga presentationer och publikationer.