Skip to main content

Hur fungerar Claire i praktiken?

Category: Claire

Claire är vad vi kallar ett hybridprogram där digitala steg varvas med personliga videosamtal. Programmet omfattar nio digitala steg och tre videosamtal. Det mest effektiva är att genomföra ett steg i veckan vilket då betyder att programmet i sin helhet genomförs under en period på 10-12 veckor. Programmet inleds med att du bokar ett första kartläggande videosamtal med någon i Claire-teamet. Alla i Claire-teamet är legitimerade inom sin grundprofession (psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska, läkare, dietist, kurator eller fysioterapeut) och har gedigen erfarenhet och kunskap om ätstörningar. Du har kontakt med samma person under hela programmet. Vid det första kartläggande samtalet gör vi en bedömning av hur just dina besvär påverkar dig i din vardag, hur du vill arbeta med dina besvär, vad som är viktigt för dig i ditt liv och slutligen ta vi tillsammans ställning till om Claire kan vara en hjälpsam väg framåt för dig. Det första kartläggande videosamtalet ligger separerat från resterande program i händelse att vi av något skäl kommer fram till att Claire inte passar för dig just nu.

Efter det första kartläggande samtalet följer en digital introduktion till programmet samt fyra digitala steg. De digitala stegen som finns tillgängliga för dig dygnet runt var du än befinner dig innefattar videor, ljudfiler, arbetsuppgifter och kunskapskontroll i form av quizar. Varje steg bygger på varandra – såsom pärlor på en tråd. Det betyder att du behöver slutföra varje steg innan du kan påbörja nästa. Arbetet genomför du direkt i appen och du får veckovis personlig återkoppling från den i Claire-teamet som du samarbetar med. Efter det fjärde digitala steget, då är du cirka fem veckor in i programmet, följer ett videosamtal i halvtid. Här får du möjlighet att diskutera frågor och funderingar som uppstått under programmet så här långt samt en utvärdering i halvtid genomförs som är baserat på ditt arbete med programmet. Efter avstämningen i halvtid följer ytterligare fem digitala steg på samma sätt som beskrivits ovan. Slutligen avslutas programmet med ett videosamtal där vi avslutar och summerar ditt arbete med Claire.

Appen Claire följer sedvanliga regler och lagar för sjukvård, d.v.s. sekretess och journalföring. Det betyder att en journal upprättats för dig inom ramen för verksamheten Klarafication där ditt arbete under programmets gång kommer att dokumenteras. En annan viktig del är att vi med hjälp av frågeformulär mäter olika dimensioner av ätstörningar och andra vanliga besvär som ofta förekommer tillsammans med en ätstörning. Det gör vi vid programmets början, i halvtid och vid avslut, d.v.s. det du redan gjort i samband med ditt digitala uppstartssamtal. Vi ställer sedan dina resultat i relation till hur du genomfört ditt arbete med beteendeförändring under programmet och kan på så sätt mäta effekten av behandlingen för dig.

Behandlingen är upplagd såsom forskningen visar är effektivt. Det betyder att det första steget handlar om att etablera en regelbunden måltidsordning där du äter alla måltider varje dag och där du äter tillräckligt. Vissa har problem med hetsätning och olika typer av kompenserande beteenden som kräkningar, laxering eller överdriven träning. För att komma till rätta med detta är det avgörande att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt. Jag vet att det finns många tankar om vikt och säkerligen en hel del oro. Det kommer vi att prata om och jobba med under programmets gång. Det andra steget handlar om att komma till ro med kroppen och hantera tankar och känslor kopplade till det missnöje som många har med sin kropp och sitt utseende. Till detta följer arbete med att hantera känslor och besvär med ångest och att öka förmågan till att ta hand om sig själv på ett vänligt och respektfullt sätt. I detta kommer också arbete med att förstå och förhålla oss till våra tankar. Ett arbete som är av stor betydelse för att komma till rätta med en ätstörning och för att skydda sig mot framtida bakslag. Slutligen handlar programmet om att bevara de förändringar som du tycker fyller en nyckelfunktion för dig när det handlar om att leva i din värderade riktning. Det betyder att konkret utforma en plan, som en karta eller vägledning, som ska hjälpa dig att leva fri från en ätstörning.