Erfarna psykoterapeuter i samverkan för ätstörningar

Ätstörningar är vanliga, allvarliga och ofta osynliga tillstånd. Ett vanligt missförstånd är att ätstörningar oftast handlar om undervikt när det i själva verket är så att de flesta med ätstörningar har normal vikt eller övervikt. Ätstörningar drabbar främst kvinnor och flickor, men även pojkar och män drabbas.

Ätstörningar kan enkelt beskrivas som en överdriven upptagenhet av mat, ätande, vikt, figur och träning. Det här innebär att en oproportionerligt stor del av det vardagliga livet upptas av tankar på att kontrollera vikt, missnöje med kroppen och negativa känslor. Ätstörningar är djupgående och påverkar alla aspekter av livet.

Det går att bli frisk från en ätstörning.

Experter på ätstörning

Uppsala

Dr. Klara Edlund

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut (KBT)  och docent i psykologi.

Arbetet med problem relaterade till mat, ätande, vikt, kropp, figur och träning har varit en central del av mitt arbete och engagemang sedan länge. Jag har arbetat med behandling, utveckling av behandlingsprogram och handledning av studenter och personal i mer än 20 år när det gäller dessa problem. I min verksamhet möter jag också personer med olika typer av störda ät- och träningsbeteenden utan någon specifik ätstörningsdiagnos. Jag arbetar också med vägledd digital självhjälp i ett nytt program som vi kallar CLAIRE.

Vid Dr. Klara Edlunds mottagning arbetar även Mia Almstedt, leg. specialistsjuksköterska i psykiatri och med grundläggande utbildning i KBT och vidareutbildning i funktionell familjeterapi och dialektisk beteendeterapi.

Kontakta mig

Följ mig på sociala medier:

Digitalt

CLAIRE – väglett digitalt självhjälpsprogram för ätstörningar

Dr. Klara Edlund

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut (KBT) och docent i psykologi.

CLAIRE är ett väglett digitalt självhjälpsprogram som vänder sig till dig som har ett problematiskt förhållningssätt till mat, ätande, utseende och träning, till dig som hamnat i en ond cirkel som är svår att ta sig ur på egen hand. Programmet är lämpligt för dig som har en ätstörning men som för den skull inte kräver högspecialiserad ätstörningsvård.

Det digitala självhjälpsprogrammet vi tagit fram är baserat på ny forskning med lovande resultat.

Läs mer om CLAIRE

Stockholm

Dr. Monika Fored

Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsmedicin samt leg. psykoterapeut (KBT).

Dr. Monika Fored har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa i både öppenvård och heldygnsvård. Under 16 års tid arbetade hon med högspecialiserad ätstörningsbehandling på olika vårdnivåer vid en ätstörningsklinik i Stockholm. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med behandlingsmetoden KBT-E som är mycket hjälpsam för personer som drabbats av anorexi, bulimi, hetsätningsstörning eller annan ätstörning.

Kontakta mig

Stockholm

Evelina Linder

Socionom och leg. psykoterapeuut (KBT).

Evelina Linder erbjuder behandling för ätstörningar med kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon erbjuder även stödsamtal och vägledning för livets problematiska situationer eller kriser. Evelina erbjuder även handledning och utbildning för personalgrupper och arbetsplatser. Hon är också en av författarna till självhjälpsboken ”När det hälsosamma blir ohälsosamt – hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv”. Evelina är också aktuell i poden ”Ätstörningar” som hon gjort tillsammans med journalisten Saga Springcorn.

Länkar: 

Bok: När det ohälsomsamma blir hälsosamt

Pod: Ätstörningar

Kontakta mig

Göteborg

Li Wolf

Socionom, medicine magister och leg. psykoterapeut (KBT).

Li Wolf erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) för barn, ungdomar, vuxna och par. Hon har specialistkunskap kring ätstörningar och andra ångesttillstånd, neuropsykiatriska tillstånd, stress- och utmattningstillstånd och samlevnadstillstånd. Li erbjuder även handledning och utbildning utifrån tillämpad beteendeanalys (TBA) och KBT, samt föreläsningar om såväl TBA som KBT och andra typer av psykisk ohälsa.

Kontakta mig

Ätstörningar, kroppsmissnöje och sociala medier

Det är ingen nyhet att det råder ett kroppsideal där låg vikt och definierade muskler värderas högt. Idealen skiljer sig en del mellan kvinnor och män. Forskning har också visat att det finns ett samband mellan att ägna sig åt bildbaserade sociala medier som till exempel Snapchat, instagram och TikTok och kroppsmissnöje. Barn är medvetande om rådande kroppsideal redan i tidig skolålder. Ett problem att som förälder eller annan vuxen som rör sig med ungdomar vara uppmärksam på är just videoklipp på olika sociala medier. Där florerar en uppsjö av klipp som förespråkar ett kroppsideal med mycket låg vikt, och där låg vikt kopplas till personligt värde. Många av de här klippen är rena instruktionsfilmer för hur du kan svälta dig själv för att snabbt gå ner mycket i vikt. Vi vet att de här beteendena smittar av sig och att de medför en risk att utveckla ätstörningar.

– Var nyfiken och ställ frågor. Be att få titta på det som ungdomen tittar på. Lägg dig i och försök hålla koll på vad ungdomen har för sig på nätet.

– Prata med andra vuxna runtomkring dig. Vad har de för erfarenheter? Vi vuxna behöver balansera de budskap som sprids på nätet genom att ifrågasätta och diskutera.

– Om du känner dig orolig, sök professionellt stöd. Skolsköterskan kan vara en bra person att börja med eller din vårdcentral. Prata alltid med någon som är professionell och som har kunskap om ätstörningar.

– Man kan bli frisk från en ätstörning och det finns effektiv hjälp att få.

MER INFORMATION OM ÄTSTÖRNINGAR
Mer information och vägar till hjälp hittar du via 1177 och frisk och fri. Har du bekymmer kopplade till mat, ätande, kropp, figur, vikt eller träning kan börja söka hjälp här.

Det gör man inte. Ätstörningar är oftast osynliga. De flesta med en ätstörning har normal- eller övervikt.

Om du är förälder kan du börja med skolsköterskan eller din vårdcentral. Du kan också vända till en ätstörningsklinik eller psykiatrisk mottagning där du bor. Det finns också privata vårdgivare för öppenvård.

Våga fråga. Sätt ord det du oroar dig för och var specifik. Värdera inte, stanna kvar och lyssna på svaret. Din fråga kan göra skillnad.

Ätstörningar kräver professionell hjälp. Vänd dig alltid till en person med legitimation inom hälso- och sjukvården. Behandlingar för ätstörningar ges vid specialiserade mottagningar för ätstörningar, psykiatriska mottagningar och även i privat regi. Viktigt är att välja en vårdgivare med kunskap om ätstörningar och som är legitimerad i sitt vårdyrke (psykolog, läkare, psykoterapeut).

Utbildning

“Allt du tror om ätstörningar är fel”,
Cynthia Bulik,professor vid KI och
University ofNorth Carolina,
Chapel Hill, USA i avsnitt 1 av ”Ätstört”.

“Ätstört” är en dokumentärserie i tre delar producerad av Malin Atterfall, SVT Dokumentär. Serien beskriver hur hälsosam mat, mycket träning och drömmen om den perfekta kroppen kan bli dina värsta fiender. Fem personer berättar sin historia om vägen in och ut ur ätstörningarna. I serien medverkar några av världens främsta forskare på området och förklarar varför vissa drabbas, vad ätstörningen beror på och hur man blir frisk igen.

 Dokumentärserien har setts av många som ser den som en folkbildande insats, som leder till ökad förståelse för hur utspridda problemen är och vad det innebär att leva med en ätstörning.

Se dokumentären Ätstört på SVT

Här kan du också ta del av den rapportering som presenterades i samband med dokumentärserien.

SVTs ”Fråga Doktorn” gjorde ett temaprogram om ätstörningar i samband med att dokumentärserien sändes under våren 2022.

Kolla in programmet Fråga Doktorn