Skip to main content

Telepsykologisk mottagning

Category: Claire

Vad är telepsykologi?

Telepsykologisk mottagning betyder att bedömning, rådgivning och psykologisk behandling med KBT sker via videolänk (s.k. telemedicin). Det innebär att du träffar någon i Klarafications team som arbetar med appen Claire online. Claire, där videosamtal (telepsykologi) varvas med digitala steg ökar tillgängligheten

för dig som vill arbeta med ett digitalt program. Detta innebär att du inte behöver resa till oss, du minskar resekostnader samt gör din behandling mer tidseffektiv då du kan arbeta med programmet i appen var du än befinner dig i världen. I dagsläget finns en begränsad möjlighet till videosamtal inom ramen för Claire-programmet på kvällstid eller helger, främst avsedda för dig som befinner dig i andra tidszoner i världen. Digital behandling såsom med appen Claire ökar också skyddet av din integritet då du inte behöver möta andra personer t.ex. i väntrummet på mottagningen.

Säkerhet

Högsta möjliga säkerhet eftersträvas i allt det arbete som genomförs, det gäller såväl personliga möten som digitala. Gängse lagar för sekretess inom sjukvården gäller även telepsykologi, d.v.s. samtal och psykologisk behandling via videolänk. Det system som används är HIPAA kompatibelt vilket är standard inom hälso- och sjukvården i USA för att skydda känsliga uppgifter. Ingen kan alltså ta del av dina uppgifter eller ditt samtal. Detta till skillnad från icke-HIPAA kompatibla system för videosamtal som t.ex. Skype och FaceTime.

Vad är telepsykologi?
Telepsykologisk mottagning betyder att bedömning, rådgivning och psykologisk behandling med KBT sker via videolänk (s.k. telemedicin). Det innebär att du träffar någon i Klarafications team som arbetar med appen Claire online. Claire, där videosamtal (telepsykologi) varvas med digitala steg ökar tillgängligheten

för dig som vill arbeta med ett digitalt program. Detta innebär att du inte behöver resa till oss, du minskar resekostnader samt gör din behandling mer tidseffektiv då du kan arbeta med programmet i appen var du än befinner dig i världen. I dagsläget finns en begränsad möjlighet till videosamtal inom ramen för Claire-programmet på kvällstid eller helger, främst avsedda för dig som befinner dig i andra tidszoner i världen. Digital behandling såsom med appen Claire ökar också skyddet av din integritet då du inte behöver möta andra personer t.ex. i väntrummet på mottagningen.

Säkerhet
Högsta möjliga säkerhet eftersträvas i allt det arbete som genomförs, det gäller såväl personliga möten som digitala. Gängse lagar för sekretess inom sjukvården gäller även telepsykologi, d.v.s. samtal och psykologisk behandling via videolänk. Det system som används är HIPAA kompatibelt vilket är standard inom hälso- och sjukvården i USA för att skydda känsliga uppgifter. Ingen kan alltså ta del av dina uppgifter eller ditt samtal. Detta till skillnad från icke-HIPAA kompatibla system för videosamtal som t.ex. Skype och FaceTime.

Läs mer här
Systemet har i dagläget över 10 000 användare, framförallt i USA men även i Sverige och England. Bland användarna finns t.ex. sjukhus, psykoterapimottagningar och universitet. Enligt HIPAA måste systemet ständigt genomgå riskanalyser och utveckling vilket innebär att systemet är under ständig granskning och utvärdering.

Till vem vänder sig denna tjänst
Tjänsten vänder sig till dig som bor i Sverige eller är medborgare i ett EU-land och bor utomlands och har tillgång till en dator, skrivplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Är du under 18 år behöver vi ha godkännande från vårdnadshavare för att kontakt ska kunna etableras. Denna tjänst är inte lämplig för dig som har psykoser, allvarligare substansberoende eller självskadebeteende.

Evidens
Det finns gott vetenskapligt stöd för bedömning och behandling online. Det betyder att behandlingen har ansetts lika effektiv som vid personliga möten. Telemedicin har visat sig ha nöjda patienter och ett gott samarbete mellan behandlare och patient.

Systemet har i dagläget över 10 000 användare, framförallt i USA men även i Sverige och England. Bland användarna finns t.ex. sjukhus, psykoterapimottagningar och universitet. Enligt HIPAA måste systemet ständigt genomgå riskanalyser och utveckling vilket innebär att systemet är under ständig granskning och utvärdering.

Till vem vänder sig denna tjänst?
Tjänsten vänder sig till dig som bor i Sverige eller är medborgare i ett EU-land och bor utomlands och har tillgång till en dator, skrivplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Är du under 18 år behöver vi ha godkännande från vårdnadshavare för att kontakt ska kunna etableras. Denna tjänst är inte lämplig för dig som har psykoser, allvarligare substansberoende eller självskadebeteende.

Evidens

Det finns gott vetenskapligt stöd för bedömning och behandling online. Det betyder att behandlingen har ansetts lika effektiv som vid personliga möten. Telemedicin har visat sig ha nöjda patienter och ett gott samarbete mellan behandlare och patient.