Elitidrott och hälsa

Man kan säga att det åtminstone har funnits en föreställning om att idrottare är friska, starka och osårbara – på alla plan både fysiskt och psykiskt. Den traditionella idrottspsykologin har också sitt fokus på just prestationshöjande insatser – primärt för friska idrottare. Inom elitidrotten prioriteras olika strategier och insatser för att hålla kroppen frisk och skadefri. Det är sedan länge etablerat att idrottarens fysiska mående och status ska undersökas, utvärderas och i aktuella fall behandlas. Att ägna sig åt elitidrott handlar om att ägna en stor del av sitt liv, ofta från tidig ålder, åt medveten och tidskrävande träning. De som kan träna bättre når ofta högre resultat. Men vad avgör då vad som krävs för att nå framgångar inom elitidrott? Fysisk hälsa har redan nämnts. Men hur är det då med psykisk hälsa? Tanken på att idrottsliga framgångar och motgångar skulle kunna vara psykiskt påfrestande känns inte orimlig. Men hur är det då med psykisk hälsa? Vi vet att sambandet mellan elitidrott och psykisk ohälsa undersökts i relativt liten utsträckning. Men det vi lärt oss av de studier som finns är att psykisk ohälsa är minst lika vanligt inom elitidrotten som i normalbefolkningen. I Sverige har man sett att ungefär 30% av elitidrottare rapporterar psykisk ohälsa. Fler elitidrottare lider av ätstörningar än normalpopulationen. Flertalet väljer dock att inte söka hjälp för sina problem.

Har du problem med ångest, nedstämdhet eller sömn? Känner du oro inför prestation, sociala sammanhang eller generellt? Har du upplevelsen av påträngande tankar eller att du måste utföra vissa ritualer eller beteenden på ett visst sätt? Är det krångligt med mat och vikt? Här finns erfarenhet av att arbeta med elitidrottare – från klubbelitnivå till olympier vad gäller problem relaterade till såväl psykisk mående som prestation. Dessutom erbjuds även samtal och stöd vid s.k. karriärövergångar när du som elitidrottare skall övergå till en annan sysselsättning i livet än elitidrott. Det kan innebära beslut som är svåra och en efterföljande period som kan medföra nedstämdhet, tomhetskänslor och funderingar över tillhörighet i livet.