Skip to main content

Hur söker man behandling?

Om du är förälder kan du börja med skolsköterskan eller din vårdcentral. Du kan också vända till en ätstörningsklinik eller psykiatrisk mottagning där du bor. Det finns också privata vårdgivare för öppenvård.