Jag erbjuder

Specialistkompetens och behandlingsprogram inom psykisk ohälsa specifikt kopplad till ätstörningar, prestationsproblematik och trygga & hållbara utvecklingsmiljöer.

Ätstörningar

Ätstörningar är förknippat med stort lidande och många begränsningar i det dagliga livet. Här finns över 20 års erfarenhet av arbete med olika typer av ätstörningar. Du kan få hjälp med bedömning av dina problem och svårigheter samt skräddarsydd behandling med KBT enligt rådande evidens. Ett särskilt fokus finns på elitidrott varför du som idrottar på hög nivå kan få behandling problem relaterade till mat, ätande, träning och vikt.

Ätstörningar, idrott och träning

Oroar du dig för att gå upp i vikt? Känner du dig tjock och missnöjd med kroppen? Försöker du kontrollera vikten genom att vara väldigt noggrann med vad du äter? Tränar du för mycket? Finns det dagar när du inte tänker på något annat än mat? Känner du igen dig kan det vara så att du lider av en ätstörning.

Elitidrott och hälsa

Man kan säga att det åtminstone har funnits en föreställning om att idrottare är friska, starka och osårbara – på alla plan både fysiskt och psykiskt. Den traditionella idrottspsykologin har också sitt fokus på just prestationshöjande insatser – primärt för friska idrottare.

Utmattning, överträning och återhämtning

Stress och utmattning är något som det talas mycket om generellt då det bidrar till fysisk och psykisk ohälsa som ofta medför sjukskrivning för den drabbade. Detta gäller främst yrkesverksamma personer och fokus för diskussionerna ligger ofta på arbetsmiljö, ledarskap, kollegialt klimat och arbetsbelastning i förhållande till återhämtning.

Telepsykologisk mottagning

Telepsykologisk mottagning betyder att bedömning, rådgivning och psykologisk behandling med KBT sker via videolänk (s.k. telemedicin). Det innebär att du träffar Klara Edlund online. Antingen gör du det som en del av en redan pågående behandling (t.ex. när du av något skäl inte kan komma till mottagning för ditt personliga besök) eller så genomför du hela behandlingen online.

Performance Blocks

I arbetet med prestationspsykologi har andelen idrottare som uppger svårigheter kopplade till att utföra automatiska rörelser. Idrottare beskriver ofta detta som att de på ett mystiskt sätt helt plötsligt tappat en förmåga eller färdighet som tidigare varit automatisk. Detta fenomen heter Performance blocks men har också tidigare kallats Loss movement syndrome, yips eller twisties.

Övergrepp i prestationsmiljöer

Kunskapsläget vad gäller missförhållanden och övergrepp inom idrotten är högt. Där framkommer att idrottare utsätts för missförhållanden inom idrotten. Barn är särskilt sårbara och deras upplevelser kan medföra livslånga konsekvenser. Missförhållanden inom idrotten innefattar fysiska, sexuella och emotionella övergrepp tillsammans med neglekt (omsorgssvikt).

Psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan kortfattat beskrivas som en psykologisk behandlingsmetod som bygger på inlärningsteorier, emotionsteorier och kognitiv psykologi. Karaktäristiskt för arbete med KBT är att det är ett aktivt samarbete mellan patient och psykolog där man tillsammans på ett strukturerat sätt identifierar tankar, känslor och beteenden som bidrar till att vidmakthålla problem i vardagen.