Kontakt

Dr Klara Edlund
Adress: Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala

E-post: dr.edlund@clinicalpsych.se

Dr Klara Edlund

Våra tjänster genomförs oftast på plats på mottagningen i Uppsala eller digitalt, men i vissa fall också på plats i den miljö där du befinner dig.

Du kan boka tid hos Klara Edlund för konsultationer och behandling (både vid mottagningen i Uppsala och digitalt).

Kontaktuppgifter

E-post: dr.edlund@clinicalpsych.se
Telefon: 070-694 74 30

Klara Edlund

Klara Edlund är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, klinisk handledare i kognitiv beteendeterapi (KBT) och docent i psykologi. Hon har under de senaste 25 åren specialiserat sig på ätstörningar, såväl i forskning som i utbildning och i klinisk verksamhet, med behandlingsarbete och handledning. Klara har lång erfarenhet av arbete med alla typer av ätstörningar, från ätstörningar som innebär svår undervikt till dem med svår fetma. Hon arbetar med en bredd av olika problemställningar relaterade till mat, ätande, vikt, figur, utseende och träning utifrån ett brett perspektiv. Klara har bedrivit forskning under de senaste 25 åren på frågeställningar rörande olika typer av störda ätbeteenden, störda ätbeteenden och relaterade hälsoproblem inom idrott och träning, problem relaterade till relativ energibrist inom idrotten, och de konsekvenser som det kan medföra. Hon är senior forskare vid Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola samt har pågående samarbeten med Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Umeå universitet, Sahlgrenska Akademin och Linnéuniversitetet. Hennes senaste område vad gäller både klinisk verksamhet och forskning handlar om övergrepp inom idrotten, d.v.s. trygg idrott. Här pågår studier om förekomsten av uppsåtligt våld inom idrotten i Sverige och hur det är relaterat till ohälsa såsom t.ex. ätstörningar, skador och andra fysiska och psykiska besvär. Klara disputerade år 2000 vid Uppsala universitet med en avhandling om riskfaktorer för ätstörningar hos svenska skolflickor. Hon har också tidigare varit verksam som universitetslektor vid Uppsala universitet.

Klara har över 15 års erfarenhet av klinisk handledning i KBT för studenter på psykolog- och psykoterapeututbildningarna och vid ett flertal grundläggande utbildningar i KBT, samt omfattande erfarenhet av klinisk handledning för personal i sin yrkesutövning inom t.ex. specialistpsykiatri, specialiserad ätstörningsvård och inom specialiserad verksamhet för substansberoende.

Under de senaste 25 åren har Klara bedrivit psykologiskt behandlingsarbete, främst för personer med olika typer av ätstörningar och fetma. De senaste 10 åren har hon specialiserat sig på behandling av ätstörningar inom idrott och träning, främst elitidrott. Hon har också lång erfarenhet av andra problem relaterade till träning och prestation, såsom t.ex. performance blocks, problem relaterade till skador och andra problem i idrottsmiljön.

Klara har under de senaste 20 åren levererat långt över 1000 utbildningstimmar vid universitet. Exempel kan vara inom ramen för psykolog-, psykoterapeut-, läkar-, fysioterapeut-, och dietistutbildningarna samt vid olika personalutbildningar inom såväl offentlig verksamhet som i näringslivet. Hon är författare och redaktör till fyra läroböcker samt har författat utbildningsmaterial och rapporter samt vetenskapliga artiklar.

Mia Almstedt

Mia Almstedt är legitimerad specialistsjuksköterska i psykiatri och har även grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendenterapi (KBT). Utöver det har hon utbildning i funktionell familjeterapi (FFT) och dialektisk beteendeterapi (DBT).

Mia har mer än 10 års erfarenhet av att bedriva psykoterapeutisk behandling med KBT samt även mångårig erfarenhet av arbete med FFT och DBT. Hon har tidigare varit verksam inom bland annat Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), i arbete med intensiv kontextuell beteendeterapi* (IKB). Där har hon arbetat med ungdomar och deras familjer med såväl allvarligt självskadebeteende och suicidalitet, som med självskadebeteende av en lägre allvarlighetsgrad, så kallad non-suicidal self-injury (NSSI). Mia har också varit verksam inom specialistsjukvården för beroendesjukdomar (Beroendemedicinsk mottagning) samt i Socialtjänstens öppenvårdsverksamhet där hon bedriver behandlingsarbete för ungdomar. Mia har lång och bred erfarenhet av arbete med barn, ungdomar, familjer och vuxna med frågor relaterade till psykisk hälsa, livsstil och välmående.

Vid verksamheten Dr. Klara Edlund erbjuder Mia behandling med KBT-E för personer med olika typer av ätstörningar, definierade i bred bemärkelse. Det kan handla om problem med upptagenhet kring kropp, figur, vikt och träning men även hetsätning och svårigheter att långsiktigt hålla en hälsosam och stabil vikt. Andra områden som Mia erbjuder behandling för är psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, ångestproblematik och sömnsvårigheter, i synnerhet kopplat till träning och prestation. Hos Mia kan du även få stöd när livet utmanar. Det kan handla om att du är anhörig till en närstående som kämpar med en ätstörning, stöd i ditt föräldraskap, olika typer av kriser, att livet tagit en vändning som du inte förväntat dig eller önskat dig. Det kan också handla om att du själv upplever att du behöver stöd i olika typer av livsval såsom karriärväxling, livsstilsförändringar, livsbeslut eller andra typer av utmaningar.

* Intensiv kontextuell behandling (IKB) av självskada är en integrerad individ- och familjebehandlingsmodell, baserad på principer från DBT och FFT. Behandlingen bygger på fyra mål:

  1. Öka frekvensen av effektiv känsloreglering
  2. Öka graden av funktionell kommunikation i familjen
  3. Öka närvaro i skolan eller annan planerad sysselsättning
  4. Upprätta vidmakthållandeplan för återfallsprevention och förhindra behov av heldygnsvård.
Mia Almstedt

Våra tjänster genomförs oftast på plats på mottagningen i Uppsala eller digitalt, men i vissa fall också på plats i den miljö där du befinner dig.

Du kan boka tid hos Mia Almstedt för konsultationer och behandling (både vid mottagningen i Uppsala och digitalt).

Kontaktuppgifter

E-post: mia.almstedt@clinicalpsych.se
Telefon: 070-694 74 40

Välkommen att kontakta oss