Skip to main content

Vem kan hjälpa mig med en ätstörning?

Ätstörningar kräver professionell hjälp. Vänd dig alltid till en person med legitimation inom hälso- och sjukvården. Behandlingar för ätstörningar ges vid specialiserade mottagningar för ätstörningar, psykiatriska mottagningar och även i privat regi. Viktigt är att välja en vårdgivare med kunskap om ätstörningar och som är legitimerad i sitt vårdyrke (psykolog, läkare, psykoterapeut).