Bokningsvillkor

Kostnaden för behandling med Claire-programmet i sin helhet är 12 500 kr. Programmet inleds med ett kartläggande videosamtal för ställningstagande till om Claire-programmet motsvarar ditt behov av behandling. Om inte kommer du att få en rekommendation om vad som kan vara mer hjälpsamt för just dig. Det första kartläggande videosamtalet kostar 1 500 kr och debiteras i samband med samtalet. Resterande kostnad för behandling med Claireprogrammet (11 000 kr (1000 kr/behandlingssteg) debiteras vid programmets start, dvs vid det första digitala steget som följer efter det inledande videosamtalet. Avbokning behöver ske senast 24 timmar innan inplanerat videobesök. I annat fall debiteras en kostnad på 1 500 kr. Ingen återbetalning sker efter att Claire-programmet påbörjats.