Självtest

Här finns ett självtest där du genom att svara på fem frågor kan få en snabb återkoppling på om du har besvär relaterade till mat, ätande, vikt och figur. Frågorna som ingår i ett test som heter SCOFF har använts i många vetenskapliga studier och är ganska träffsäkert trots att det är kort och enkelt. Syftet med testet är att hjälpa dig med en fingervisning om dina besvär kan handla om en ätstörning eller inte. Testet är inte en del av en bedömning eller någon behandling. Det är enbart för att hjälpa dig utforska hur du kan gå vidare för att få hjälp med dina besvär. Dina svar är helt privata och kommer inte till någon annans kännedom. Det betyder också att du själv bestämmer hur du vill ta emot dina svar och hur du går vidare med dem.

 

Här kan du göra självtestet.