Skip to main content
Media

Sociala medier, kroppsideal och ätstörningar. Var uppmärksam på vilka budskap som sprids på nätet

By april 1, 2022oktober 5th, 2022No Comments

Det råder ett kroppsideal där låg vikt och synliga muskler eftersträvas. Kroppsidealen ökar risken för kroppsmissnöje vilket i sin tur ökar risken för att utveckla en ätstörning. Det har finns samband mellan att ägna sig åt bildbaserade sociala medier som t.ex. TikTok, Instagram och Snapchat och kroppsmissnöje. Var uppmärksam på vilka budskap som sprids på nätet. Sök professionell hjälp vid behov. Man kan bli fullt frisk från en ätstörning.