Skip to main content
Forskning

Kroppsmissnöje, tvångsmässig träning och alkoholanvändande kan öka risken för depression bland svenska universitetsstudenter

By september 26, 2022oktober 5th, 2022No Comments

Det övergripande syftet med SUN-studien är att undersöka riskfaktorer för psykisk ohälsa och smärta bland svenska universitetsstudenter där 4262 studenter deltar. Vid Eating Disorders Research Society i Philadelphia, 2022, presenterades resultat som visar att kroppsmissnöje tillsammans med tvångsmässig träning och alkoholanvändande ökar risken för moderata till svåra symtom på nedstämdhet bland studenter. Resultaten ger en signal om behovet av att öka kunskapen om riskfaktorer för psykisk ohälsa och för att utveckla effektiva, tillgängliga och skalbara strategier för insatser för studenter.