Skip to main content
Forskning

Kroppsuppfattning och tvångsmässig träning. Är det relaterat till depression hos universitetsstudenter?

By januari 1, 2022oktober 5th, 2022No Comments

Studien är en del av SUN-studien där 4262 universitetsstudenter har medverkat. Resultaten visar, i likhet med tidigare forskning, att kvinnor rapporterar högre grad av kroppsmissnöje än män. Kroppsmissnöje var också associerat till nedstämdhet vilket kan tyda på att kroppsmissnöje förstärker psykisk ohälsa. Högre grad av tvångsmässig träning visade sig vara relaterat till lägre grad av nedstämdhet vilket kan tyda på att tvångsmässig träning skulle kunna vara en dysfunktionell strategi för att reglera nedstämdhet.