Skip to main content
Forskning

Prediktion av störda ätbeteenden hos tonårsflickor. En treårig longitudinell studie av ätbeteenden, självkänsla och coping

By januari 1, 2022oktober 5th, 2022No Comments

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning störda ätbeteenden kunde prediceras av ätbeteenden, självkänsla och coping under en treårsperiod bland svenska tonårsflickor. Resultatet visade att attityder till ätande var den starkaste prediktorn för störda ätbeteenden år tre av studien. Självkänsla och coping hade en mycket begränsad betydelse för störda ätbeteenden år tre. Resultaten indikerar att restriktivt ätbeteende och störda attityder till ätande i tidig ålder är viktiga prediktorer för utveckling av mer allvarliga ätstörningar.