Skip to main content
Forskning

Psykometriska egenskaper för mätinstrumentet Eating Disorders in Obesity. En validering mot Eating Disorders Examination interview

By januari 1, 2022oktober 5th, 2022No Comments

Syftet med studien var att utvärdera de psykometriska egenskaperna för ett mätinstrument baserat på DSM-IV, specifikt utformat för att användas vid viktreglerande behandling för patienter med fetma. Mätinstrumentet, Eating Disorders in Obesity (EDO), validerades mot Eating Disorders Examination interview. Resultaten indikerade att EDO hade god validitet och reliabilitet samt kunde differentiera både ätstörningar generellt och hetsätning som specifikt symtom. EDO är kort och enkelt att administrera vilket gör det enkelt att använda.