Skip to main content
Forskning

En longitudinell studie av utveckling av bantningsbeteenden, önskan att vara smalare och störda ätbeteenden hos svenska flickor (7-17 år)

By januari 1, 2022oktober 5th, 2022No Comments

Syftet med studien var att undersöka om självrapporterade bantningsbeteenden och önskan att vara smalare förändrades under en treårsperiod hos flickor i åldrarna 7–15 år. I studien deltog 1076–1279 flickor vid tre tillfällen under tre års tid. Ytterligare en grupp på 1279 flickor inkluderades år tre för jämförelse. Resultaten visade att önskan att bli smalare ökade markant i åldrarna 10–14 år och förekomsten av bantningsbeteenden ökade i åldrarna 9–13 år. Bland 11-åringar var andelen med högre grad av störda ätbeteenden högre i gruppen som inkluderades 1999 jämfört med 1995.