Skip to main content
Forskning

En tvärkulturell jämförelse av viktrelaterad mobbning, kroppsuppfattning och störda ätbeteenden i Sverige och Australien

By januari 1, 2022oktober 5th, 2022No Comments

kroppsuppfattning, negativa kommentarer om kroppen och BMI predicerar störda ätbeteenden hos unga tonåringar i Sverige och Australien. Resultaten visade BMI predicerade mobbning och kroppsmissnöje, och att kroppsmissnöje predicerade restriktivt ätbeteende. Resultaten är i linje med tidigare arbete med amerikanska tonåringar. Tvärkulturellt arbete efterfrågas för att kunna utforma tidiga interventioner och förebyggande åtgärder för ätstörningar.