Skip to main content
Forskning

En två-årig studie av svenska flickors (7-8 år) attityder till mat, ätande, vikt och kroppsuppfattning

By januari 1, 2022oktober 5th, 2022No Comments

Studien är en ettårsuppföljning av 50 7-åriga svenska skolflickor som intervjuats kring sina attityder till mat, ätande, vikt och kroppsuppfattning. Resultatet visade att de flickor som rapporterade upprepade försök att gå ner i vikt också hade högre grad av symtom på störda ätbeteenden. Att studera dessa attityder och beteenden hos små barn över tid kan utgöra viktiga steg för att förstå etiologin kring utvecklingen av ätstörningar. Det kan öka möjligheten att på ett effektivt sätt arbeta för att förebygga ätstörningar.