Skip to main content
Forskning

Nedstämdhet, ensamhet, perfektionistisk oro, alkoholanvändande, fysisk aktivitet och sömnkvalitet bland svenska universitetsstudenter. Resultat från SUN-studien.

By oktober 12, 2022No Comments

Forskning har visat att sömnkvalitet kan interagera med andra faktorer som kan vara centrala för nedstämdhet. Den här studien presenterar resultat som handlar om associationer mellan sömnkvalitet, ensamhet, perfektionistisk oro, alkoholanvändande, fysisk aktivitet och sömnkvalitet bland svenska universitetsstudenter. Resultaten visar att sömnkvalitet var associerat med symtom på nedstämdhet i alla de fyra modeller som testades. Det fanns också en linjär interaktion mellan sömnkvalitet och perfektionistisk oro i förhållande till symtom på nedstämdhet, d.v.s perfektionistisk oro var starkare associerat med symtom på nedstämdhet vid sämre sömnkvalitet. Slutsatsen blev att enbart perfektionistisk oro interagerade med sömnkvalitet i förhållande till symtom på nedstämdhet.