Skip to main content
Forskning

Intensiv exponeringsbehandling för svår social ångest

By januari 1, 2022oktober 5th, 2022No Comments

Syftet var att anpassa exponeringsbehandling med ”Begen 4-Day Treatment” för en 16-årig flicka med svårt funktionsnedsättande social ångest, med uppföljning efter 28 månader. Behandlingen genomfördes under tre heldagar och resulterade i att symtomen minskade med 48%. Vid behandlingens avslut uppfyllde inte flickan längre diagnoskriterierna för social ångest (SAD) eller någon annan psykiatrisk diagnos.