Skip to main content
Forskning

Sustainable UNiversity life, the SUN-study, Studieprotokoll

By januari 1, 2022oktober 5th, 2022No Comments

SUN-studien syftar till att under ett års tid studera riskfaktorer, som är möjliga att påverka, för psykisk ohälsa och smärta hos svenska universitetsstudenter. Här beskrivs design och genomförande av studien och vilka faktorer som studerats. Med SUN-studien hoppas vi öka kunskapen om psykisk ohälsa och smärta hos studenter. Det kan öka möjligheterna att utveckla effektiva, tillgängliga och preventiva insatser för studenter med ökad risk att utveckla allvarliga tillstånd.